Festék – rétegződés, nem trendteremtő célzattal

Festék – réteg

Festékrétegeket egymásra felhordani a legmindennapibb cselekedet festőművészek számára. Sőt elmondható, hogy nagyon kevés olyan ecsettel és festékkel alkotott műalkotás, festmény létezik ahol ne fordulna elő, hogy az egyes színek egymásutánisága térben és időben ne lenne jelen, egyszerűbben, az ecsettel felhordott festékanyag általánosságban rétegekben, egymást eltakaró, fedő, egymással keveredő “layerek” formájában létezik…

Ez éppen annyira tényszerű, mint amennyire érdektelen információ, körülbelül annyit tesz, mintha a zene és a hangok kapcsolatában a hangok egymáshoz viszonyított helyzetéről beszélnénk és megállapítanánk, hogy a zene általában hangokból áll.

pergo olajfestmeny javitas es konzervalas kohan gyorgy gyujtemeny restauralas restauratorart (5)

Sor – rend

A  hangok azonban néha nem olyan sorrendet vesznek fel és nem olyan alakzatba rendeződnek, hogy zenének legyen nevezhető a rendszer vagy rendszertelenség. Festmények esetében is vannak végzetes jelenségek, és itt  – nem meglepő – de nem esztétikai követelményekről esik most szó.

Az alábbi festmény Kohán György festőművész alkotása, akinek több műve nem olyan rég került restaurátor műhelybe, hogy a halálának ötvenedik évfordulója alkalmából rendezett kiállítás alkalmából teljes épségben és  – a művész eredeti szándékait tükröző megjelenéssel – kerülhessenek a közönség elé; a gyűjtemény restaurálásáról bővebben ITT.

pergo olajfestmeny javitas es konzervalas kohan gyorgy gyujtemeny restauralas restauratorart (7)

Réteg – trend

A művész eredeti szándékát vajon miért kell kihangsúlyozni? Nem eredeti, jelzett műről van szó? Dehogynem. Csakhogy a művész és szándéka is változhat menet közben, ezen sincs semmi meglepő, sőt igazából abban sem, hogy a két szándék, az eredeti és a végleges között eltelt némi idő, akár pár év is. Kohán György esetében a változtatás miértjét keresve persze legkevésbé lehet szó trendkövetésről – csak a szójáték kedvéért emelve be ezt a fogalmat, ő inkább teremtő típus volt, messze állt tőle a rendbe – simulás.

pergo olajfestmeny javitas es konzervalas kohan gyorgy gyujtemeny restauralas restauratorart (6)

A műhelyünkbe érkező festmény kivételesen rossz állapotú volt, a két – ez jól elkülöníthető volt – alkotói szándék között ugyanis ellentétek feszültek. Ellentétességük nem csak a használt színekben, a megjelenésben, a hangulatban keresendő, de abban is, hogy a felső, sötétebb, borongósabb hangulatú változat festékanyaga nem kötött megfelelően az alatta lévő rétegre és gyakorlatilag akadály nélkül pergett a legkisebb érintésre is.

pergo olajfestmeny javitas es konzervalas kohan gyorgy gyujtemeny restauralas restauratorart (4)

Nem titkolt, hogy mint minden szakmában, mesterségben, művészetben léteztek, léteznek trendek, bárhogy is nevezzük őket: irányzatoknak, véleményeknek, nézeteknek vagy javaslatoknak, iskoláknak vagy kialakult gyakorlatoknak. Ez persze így van jól és a világ legtermészetesebb dolga, hiszen az élet része a folyamatos fejlődés, de legalább is a folyamatos változás. Ugyanakkor minden esetben vannak alaptételek, melyeket kevésbé bolygatnak irányzatok és korok. A restaurátor szakmán belül ilyen tétel az is, hogy a festő, az alkotó eredeti szándékát – lehetőség szerint – a legteljesebb tiszteletben kell tartani (a lehetőség szerint itt épp-csak megvalósulhatott). A festmény határán volt annak, hogy helyreállíthatónak lehessen nevezni.

Az alsó, színesebb réteget, mely mindenki szemét inkább megfogja, kisebb nehézségekkel, könnyebben lehetett volna feltárni és helyreállítani. Mindenképp ez lett volna a könnyebb út, de etikusnak nem lett volna nevezhető. Különösen a Kohán György művészetét ismerők és értékelők tudhatják azt, milyen jelentősége volt a művész korszakaiban az egyes színeknek, a bizonyos témákhoz bizonyos időszakokban tartozó bizonyos hangulatoknak, és sejthetik, hogy nem “szándékolatlan tartalom” van jelen a vásznon.

Rend – teremtés

Nem teremtettünk hát trendet, szerencsére nincs szükség magyarázatra vagy utólagos értékelésekre. Az egyetlen helyes út ez volt és bár erősen nehezített volt a technikai feltételek miatt, a végeredmény tökéletes – és a művész szándékainak megfelelő – lett. A konzerválás folyamata bravúros volt de elmondható, hogy a lehető legjobb eredményt hozta – az esztétikai helyreállításban ezek után már nem voltak kérdések, a restaurálás végül ezzel az eredménnyel zárult:

pergo olajfestmeny javitas es konzervalas kohan gyorgy gyujtemeny restauralas restauratorart (2)

Kohán György Nyári Fények c. festménye a gyulai Kohán Képtár tulajdona

 


Kohán György gyűjtemény restaurálása

Több, mint húsz festmény került restaurálásra a gyulai Kohán képtár eddig raktárban pihenő anyagából. Az alföldi festők közt is egyedi hangvételű Kohán György hagyatékát képező több száz festmény és grafika a művész halála után Gyula város tulajdonába került, ahol valódi megbecsüléssel kezelték és kezelik alkotásait. A festő halálának ötvenedik évfordulóján az eddig is nagy tisztelet övezte művész festményei közül még többet ismerhetnek meg a látogatók. A festmények restaurálásáról, a restaurálás tapasztalatairól és természetesen magukról a képekről többet ITT OLVASHAT.

kohan gyorgy gyujtemeny restauralas festmeny restauralas es kepkeretezes restauratorart (11)

kohan gyorgy gyujtemeny restauralas festmeny restauralas es kepkeretezes restauratorart (30)


Fenyő táblára festett ikon restaurálása

 

A kis, alig tenyérnyi nagyságú fenyőfa táblára festett ikon a maga nemében igazi ritkaság. Elsősorban azért, mert eredete és vásárlásának ideje pontosan ismert, eredetisége tehát bizonyított. Nem elhanyagolható szempont olyan műtárgyak esetében, melyeket előszeretettel és talán legnagyobb számban hamisítanak vagy készítenek az eredetihez megtévesztésig hasonló “utánérzéseket”.

ikon restauralas es felujitas restauratorart szentkep ikon javitasa  (1)

ikon restauralas fara festett ikon felujitasa es javitasa restauratorart (13)

A férfi szentet ábrázoló ikon klasszikus technikával, alapozott fatáblára készült temperával és poncolt arany háttérrel, melyen kissé kopott lüszter festés nyomai voltak láthatóak. Néhány apró festék lepattanástól eltekintve a felület épnek volt mondható, picit besötétedett, picit kopott, de épp csak annyira, amennyire egy hasonló korú festmény esetében természetesnek tekinthető.

ikon restauralas fara festett ikon felujitasa es javitasa restauratorart (7)

Az ikon restaurálása igen apró lépésekből állt, pici mozzanatokból állt össze végül a kép, mely összhatásában mégis észrevehető változást mutatott fel. Az ok elsősorban a gyönyörű, poncolással díszített arany mustrában keresendő, mely minimális retussal is újként ragyog. Az arany háttér meglepően pontos, hibátlan és rendkívül aprólékos munka, mely egészen ékszer-szerűvé teszi a parányi képet – ez ikonok között is ritkaságszámba megy. A kopott lüszter nyomai mindenhol logikusan végigkövethetőek voltak, így gyakorlatilag nem volt kérdés a kiegészítés, retus mértéke és milyensége.

ikon restauralas fara festett ikon felujitasa es javitasa restauratorart (3)

Ikon? Pár centiméternyi fa, kiskanálnyi festék és leheletnyi aranyfüst – mindössze ennyi hozzávaló kell…

ikon restauralas fara festett ikon felujitasa es javitasa restauratorart (2)

A férfi szentet ábrázoló ikon magántulajdonban van

 

 


Olaj, mint lakk – természetes anyagok a restaurálásban 2.

olajfestmény, olajfestmény restaurálás, festmény felújítás, festmény javítás, festmény tisztítás, kép javítás, festmény helyreállítás, festmény tisztítás, restauratorart

Ismét természetes anyagokról, ismét nem abban a vonatkozásban, ahogyan várni lehetne. Természetes, hogy az olajfestmény, olajfestészet, olajkép, olaj, lenolaj, olaj médium stb. általában és szorosan az olajfestményekhez és előállításához köthető szavakról, kifejezésekről az olaj, mint festészeti alapanyag szerepe a festészeti anyagok közül egyértelműen pozitív előjellel szerepel a szótárban. Ez általában így is van – kivétel ez alól, mikor lakk formájában szerepel, miért is?

restauratorart olajfestmeny restauralas olajlakk tisztitasa elsotetedett festmeny tisztitasa(29)

A restaurálás előtt álló festmény

A fenti olajfestmény felülete igen, hullámos. Láthatóan megsötétedett, sárgás tónus uralja, egyértelműen javításra, felújításra, restaurátorra szoruló festmény. Hullámosságát, a vászon tapinthatóan kemény torzulásait a hátoldalon alkalmazott enyv – mint ragasztóanyag – okozta, erről korábban itt írtunk. Mit láthatunk még a nyilvánvalón kívül?

restauratorart olajfestmeny restauralas olajlakk tisztitasa elsotetedett festmeny tisztitasa(28)

A restaurálás kezdetén ez a látvány fogad – oldalról jövő fény esetében még drámaibb a hatás

Első pillantásra talán semmit, de második szemrevételezésre igencsak gyanús ez a súroló fényben készült felvétel (mely kimondottan a felszíni egyenetlenségek, a felület fénytörési hibáinak kimutatására alkalmas fototechnikai eljárás) – bár megjelenése, a felület fénye, felülete hasonló a gyanta alapú lakkal védett festményéhez, némely tulajdonsága merőben más kategóriába sorolja. Ha a festmény felületét záró lakk (firnisz) réteg olajat tartalmaz, könnyen létrejöhet az a jelenség, hogy a festménylakk olaj tartalma reakcióba lép az olajfesték olaj tartalmával: similis simili gaudet, túl szoros kötés lép fel köztük. Elkészülte után minél hamarabb lakkoznak le egy festményt olajtartalmú, ún. olajlakkal, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a lakkot nem lehet sérülésmentesen elválasztani a festékrétegtől.

restauratorart besotetedett olajfestmeny tizstitasa es olajos lakk tisztitasa

A vásznat megkeményedett, összezsugorodott enyvréteg húzza hátulról, elölről kemény, sötét lakkréteg borítja

A képen szereplő festmény – története ismert, ami az egyik legnagyobb ritkaság – elkészülte után kb. 20-30 évvel lett olajjal kezelve. Régi házi praktika lévén, ezen nincs mit csodálkozni – a házi praktikák egy részéről idővel úgyis kiderül, hogy a legmodernebb tudományos kísérletek és nézetek igazolják őket, más részük pedig annyira közel áll a babonához, kuruzsláshoz, fekete mágiához vagy egyszerűen csak teljesen hatástalan, hogy csak mint érdekesség szerepelhet. Ezek helyett pedig elkövet a mai kor is szép számmal félreértéseket és hibákat…

restauratorart olajfestmeny restauralas olajlakk tisztitasa elsotetedett festmeny tisztitasa(27)

Bal oldalt a lakk még fedi a felületet, jobb oldalon már az eredeti színvilág látszik

A két olajréteg (festékréteg, lakkréteg) eltérő öregedési görbéje szerencsére elég nagy különbséget mutatott ahhoz, hogy a lakk biztonsággal eltávolítható legyen a festett felületről. A változás pedig – nem meglepő, hiszen még laikusok számára is ismert az olajok, olaj tartalmú festékek erős sárgulásra való hajlama – óriási. A kemény lakkréteg eltávolítása után a felület “megkönnyebbül”, a vászon, enyv és kréta természetes rugalmassága helyreáll.

restauratorart olajfestmeny restauralas olajlakk tisztitasa elsotetedett festmeny tisztitasa(30)

Szignatúra a festmény sarkában

restauratorart olajfestmeny restauralas olajlakk tisztitasa elsotetedett festmeny tisztitasa(46)

A papír és az enyv eltávolítása a hátoldalról

A hátoldalt borító enyvréteget el kellett távolítani (kartonpapír szolgált a vászon megerősítéséül, melyet enyvvel rögzítettek), majd új vászonnal megerősíteni.

restauratorart olajfestmeny restauralas olajlakk tisztitasa elsotetedett festmeny tisztitasa(40)

Megtisztított, kartonjáról leválasztott festmény

A restaurált olajkép igen csak látványos változáson ment keresztül. Szinte teljesen reménytelen kiindulási állapotból mely menthetetlenül torznak, meggyötörtnek tűnt – helyre lehetett állítani a festményt, méghozzá minden sérülés nélkül.

restauratorart olajfestmeny restauralas olajlakk tisztitasa elsotetedett festmeny tisztitasa(39)

Restaurált, helyreállított festmény

A miértre a válasz pedig a címben rejlik. A természetes anyagok hihetetlen ellenálló képessége, képessége a – bármily furcsa és természetesen nem a szó szoros értelmében vett – “regenerálódásra”, a felhasznált anyagok sok száz év alatt megtapasztalt, ismert tulajdonságai: egyelőre nem született még mesterséges úton előállított anyag, mely versenyre kelhetne a nyulak bőréből főzött enyvvel, az őrölt, égetett ásványokkal, a kék virágú len rostjaival. Persze ez nem bizonyít semmit, hiszen a szintetikus anyagok, műanyagok világa olyan új, hogy érdemben nem volt még ideje bizonyítani. Néhány száz év és kiderül…

A parasztudvart ábrázoló festmény magántulajdon


olajfestmény, olajfestmény restaurálás, festmény felújítás, festmény javítás, festmény tisztítás, kép javítás, festmény helyreállítás, festmény tisztítás, restauratorart

Lazúr, sfumato, áttűnő festékrétegek vagy kosz – restaurátor fogalomtár

restauratorart olajfestmeny festestechnika lazurok a restauralasban (11)

A restaurátori terminológia valóban speciális. Képzőművészeti berkeken belül is – ahol pedig nem számít különcségnek minden textilnemű drapériának tisztelése vagy a valőr, lazúr, textúra stb. szavak rendszeres, akár napi szintű használata – sajátos szókinccsel rendelkezik minden valamirevaló restaurátor, mire kikerül az alma mater falai közül.

Nagyobb kihívás viszont a való életben ezen szavak materiális formáival szembesülni, találkozni azzal, hogy ami a papíron egyszerű, érthető és megtanulható, az a földön nem mindig úgy testesül meg, ahogyan a nagykönyvben meg van írva. Minden szakmának, minden hivatásnak tulajdonsága ez – különösen azoknak, melyeket két kézzel végeznek és olyan tárgyakon alkalmaznak, melyekből nincs két egyforma.

Jelen példa kosznak mutatkozó lazúros (áttűnő, áttetsző) festékrétegek alkalmazását mutatja, természetesen az alkotó művész által. Az is rögtön látható, hogy mennyire nem szembetűnő ez a fajta festésmód, mennyire könnyű elveszni a részletekben, rétegekben, mennyire könnyű egyetlen mozdulattal megszüntetni a sfumato – hangulatot.

restauratorart olajfestmeny festestechnika lazurok a restauralasban (4)

Fent: Restaurálás közben készült felvétel, ahol az apró, tűpont méretű kitöréseken kívül a felület “tiszta” : a barna és szürke foltok, átmenetek kicsit távolabbról nézve homogén, finom szürke felületet képeznek. Nagyon könnyű az ilyen típusú festésmodort nehezen eltávolítható, megsárgult lakkrétegnek nézni..

Fent: A határvonalak finomítása, árnyaltabbá tétele gyakran oly módon történik, hogy “szárazon söpri” a festéket az ecset, így a raszterpöttyök elvén lesz áttűnő a felület. Kosszal, a vászon szövésébe beülő szennyeződésekkel kiválóan összetéveszthető, épp ilyen könnyen eltávolítható, ha a restaurátor figyelmetlen

Fent: Itt egy korábbi restaurálás alkalmával megkopott a szürkére felvitt barna lazúr – közelről bizony megtévesztően hasonló egy sokadik lakkréteghez. Az újabb restaurálás során a lazúr réteget vissza kellett építeni

Fent: Gyönyörű példa arra, mikor az alsó,sötét festékréteg átdereng a fehér lazúron – első látásra megtévesztő lehet, “mi van fönn, mi van lenn”. A harmadik kép mintha lyukat ábrázolna, megkopott a festék az árnyékos helyen? valójában a szemet becsapó “vakfolt” teszi mélyebbé az árnyékot, mint tenné egy sötétebb tónus.

Általában elmondható, hogy a gyakorlat, a sok-sok kézbe vett festmény az, ami segít felismerni az ilyen és ehhez hasonló festészet technikai finomságokat. Megtanulni valóban lehet és kell is – utána viszont élesben és nehezített pályán jön a jelenségek felismerése és a gyakorlat alkalmazása. Adott esetben vastag, sötét, elsárgult lakkon keresztül is át kell látni…


restaurálás, restaurátor, olajfestmény restaurálás, műtárgy restaurálás, műkincs, helyreállítás, javítás,múzeum, gyűjtemény, műgyűjtés, műkereskedelem,restauráltatás

Tavaszi virágcsokor – színesben avagy festmény tisztítás a tavaszi megújulás jegyében

megszurkult olajfestmeny olajkep tisztitasa resaturalasa es felujitasa restauratorart (2)

A tavasz és a megújulás jegyében időnként a festett virágok is gondoskodásra szorulnak. Noha jóval tartósabbak vágott vagy cserépbe ültetett társaiknál, ez a csokor például kilencvenhat éve hervadhatatlan, a védő lakkréteget nélkülöző olajkép a tavaszi portalanítások ellenére évről-évre egyre szürkébb és szürkébb. A lakkozott festmények jellegzetes elsárgulásával, megsötétedésével szemben a lakkozatlan felület oly módon köti meg a szennyeződéseket, hogy közvetlenül a festékrétegre ül, a vászon rostjai közé szivárog be a por, a korom.

megszurkult olajfestmeny olajkep tisztitasa resaturalasa es felujitasa restauratorart (4)

A szerencse ebben az esetben az volt, hogy első alkalommal történt restaurátori beavatkozás a festményen illetve soha nem próbálták portörlésen kívül más eljárással, házi praktikával, házi módszerekkel megtisztítani az olajképet. A festmény tisztítás gyűjtő fogalom és szakmai szempontból nem is mindig pontos meghatározás, de általánosságban és nyilvánvalóan a kosz, szennyeződések és az elsárgult lakkréteg eltávolítását szokás alatta érteni. Minden beavatkozás kockázattal és és egészen minimális sérüléssel járhat, valójában és ideális esetben ennek a mértéke elhanyagolható, pusztán matematikai értelemben létezik és emberi szem számára nem érzékelhető. Elméleti és filozófiai síkokra pedig nincs értelme terelni a művészetet, illetve ez a művészetnek mint olyannak egészen más aspektusait jelentheti, de festmény restaurátori, képjavítói minőségben a művészet eme egzotikus tájai messze esnek tőlünk, mint Makó Jeruzsálemtől… 

Ezzel együtt vagy ennek ellenére? mégsem hagyható figyelmen kívül az a tényező, hogy a védő lakkréteget nélkülöző felület letisztítása, megtisztítása mindig kissé magasabb kockázattal jár – a kockázat pedig annál nagyobb, minél többször gyötörték már a felületet különféle tisztítási eljárásokkal, akár (hátrányosan) megváltoztatva annak fizikai, kémiai tulajdonságait is.

A valóságban azonban a festmény tisztítás kevésbé volt drámai, ez az olajkép gyönyörűen és minden probléma nélkül vált meg a majd’ százévnyi portól, koromtól és egyáltalán nem mutatkozott hajlamosnak semmiféle károsodásra. A vászon – “élő”, szerves anyag lévén valósággal megkönnyebbül, visszanyeri rugalmasságát.

A restaurálás további lépései után oldott dammárgyantával lakkoztuk a felületet, hogy a jövőben már a lakk felszíne védje a festményt – egyúttal a felület fényvezető tulajdonságai is javultak, mely a színek élénkségét, mélységét növelte…. Ha egyszerűen akarunk fogalmazni, látványosan tisztább, színesebb és egyáltalán: szebb lett a muskátlicsokor. Tudományosság ide vagy oda, a lényeg általában igen egyszerű és emberi…

megszurkult olajfestmeny olajkep tisztitasa resaturalasa es felujitasa restauratorart (1)


Vásár fényes délben – olaj, fatábla és dinnyék

Ritka

A tenyérnyi kis fatábla ritkaságnak számít a maga nemében – eredete ismert, állapota sok-sok évtizedes féltő gondoskodásra utal, felületéhez még soha, senki nem nyúlt javító szándékkal. Díszkerete külön ehhez a festményhez házilag készített, ötletességet, kreativitást feltételez és pompásan illik a pici, hangulatos zsánerképhez.

Dinnyevásár (2)Klasszikus

Klasszikus példa arra is, hogyan néz ki egy védőlakk nélküli festmény, kb. kilencven év “porával”.

Dinnyevásár (9)

Apró látványosság, mely természetesen megőrzésre került: a tábla (valójában rétegelt lemez, de funkcióját kiválóan ellátja) hátoldalára festett/nyomott mintás papírt ragasztottak ismeretlen, de leginkább dekorációs céllal, ma már egy ilyen kézzel készített papír is ipartörténeti emlék.

Leleményes

A díszkeret leleményes módon egy régebbi és valószínűleg használhatatlanná vált faragott keret felhasználásával készült, melynek rátétes szívsora lett egyszerű, festett-bronzporos fakeretre erősítve, a végeredmény pedig egészen meggyőző.

Dinnyevásár (12)

A majd’ egy évszázad nem múlt el nyom nélkül, de összességében nem lehet kifogás a festmény állapotával szemben..

Dinnyevásár (15)

…a tisztítás pedig igen csak látványos eredményt hozott.

Végül

A letisztított és helyreállított festmény végül kellemes, hangulatos kis képnek bizonyul, gazdái nagy örömére már színesnek is, a restaurátor számára pedig igazán élvezetes munka az ilyen – hiába, megunhatatlan látvány és egyébként is, jó dolog napfényt varázsolni egy piactérre – különösen, hogy az egymásra halmozott dinnyékből ítélve forró nyár derekán járunk…

restauralt festmeny letisztitott es helyreallitott allapot restauratorart

– A festmény magántulajdonban van – 


RESTART

“…ti antik festmények. Milyen szép, amikor ott lógtok a falon, évek múlnak évek után és ti nem változtok. Felszínetek nyugodt, sima, sárga tükrét nem borzolja az új idők szele, Megbízhatóak vagytok, masszív két dimenziós világotokban az idők végezetéig nyúlnak kisjézusok anyjuk után, duzzadnak petyhüdt szilvák homályos üvegkelyhek társaságában, rezzenéstelen tekintetű, májbeteg arcok követik lépteimet a gyéren világított, kongó termekben. Örök időkig függenek tépett tollú, fejjellefelé madarak érthetetlen élelmiszerek társaságában, míg szentek változatlan szelídséggel hordanak követ a fejükön és legyeznek poros pálmák szürkés ágaival. Nem igazán kavarják fel a levegőt. Egyszer már jártam itt, ugyanilyen volt, vagy majdnem. Vastag aranykeretbe szögelt, kiábrándítóan sötét sárga emlék, inkább barna. Nem is emlékszem, mit ábrázol. Fontos ez egyáltalán? Olyan szép.”

Pedig fontos. És nem is olyan szép mint elsőre tűnik, noha tagadhatatlan az esztétikája a kicsit dekadens, kicsit melankolikus hangulatú antiksárga műtárgyaknak is, de idővel eljön az pont is, amikor kissé túlzásnak érezzük az alkonyati hangulatot. Ez persze önmagában még nem jelenti, hogy a festmény restaurálásra szorul, de elgondolkodtat.

Egészen más amikor szemmel látható, hogy az idei tavaszi nagytakarítás alkalmából mintha kicsit kevesebb festék lenne a képen, talán csak nem lehullott, ilyenkor azért illik közbelépni. Esetleg kiszakadt a vászon, véletlenül, vagy egyébként teljesen indokolatlanul de egészen megereszkedett az egész és olyan szomorúan lóg.

Parasztudvar (10)

És ha nem? Végül is tavaly, meg előtte is ilyen volt, nem igazán gondolnám, hogy a jelen állapotában…

Néha azért érdemes felidézni milyen lehetett a festmény akkor, amikor festője letette az ecsetet. Egyáltalán nem biztos, hogy olyan visszafogott, inkább meghatározhatatlan színű, olyan antik volt már akkor, sőt. Nem kell belenyugodni feltétlenül  abba, hogy a műtárgyak sajátja, velejárója és egyáltalán, jellemzője az a furcsa elmúlás-hangulat, naftalin, pátosz és más veszélyes holmik radioaktív halmaza, ami sok esetben csak a tárgyakra rárakódó pormennyiségnek, kiállítótéri személytelenségnek, senki által el nem olvasott de fóliával kasírozott ismertetőszövegeknek, kibolyhozódott ülőkéjű teremőri székeknek, nem szívesen látogatott rokon undok hangulatú, hideg lakásának köszönhető.

Ezek csak tárgyak.

restauratorart restart the artworks restaurator muterem

A lényeg valahol máshol van, ott, ahová nem biztos, hogy elér a spotlámpák fénye vagy a mesterségesen irányított figyelem reflektora.

Van, aki rátalál az érdektelen tárlók összekarcolódott plexilabirintusában vagy egy színhelytelen, műnyomóra préselt reprodukción is, esetleg vendégségbe érkezvén  szívéhez kap, s rögvest felismeri a barnalakkalatti mester sohasem múló talentumát. Bevallottan vagy sem, erre vágyunk mindannyian, különben rá sem néznénk — és ez a világ egyik legszebb dolga.

Sokkal könnyebb viszont, ha nem kell áttételes elképzelésekkel súlyosbítani a műélvező állapotát és kicsit megkönnyítve a dolgát, mellesleg a műtárgy élettartama is nő, restaurátor műhelybe kerül a festmény –

– nem biztos tehát, hogy feltétlenül az a jó, ha az életnek pont ezt az időtlen idők óta megszokott, állandó pontját hagyjuk változatlanul.

Időnként szükséges a restart, időnként szükséges az újratervezés – lehet, hogy nyerünk vele néhány évtizedet, néhány új, halványan körvonalazódó elképzelést más korokról vagy csak egy új színesfoltot otthonra…

Dinnyevásár (8)


kartonra kasírozott olajfestmény restaurálása, vászonkép,olajfestmény restaurálás, hullámos festmény kisimítása, festmények vasalása, természetes anyagok a restaurálásban

Enyv és más – természetes anyagok a restaurálásban 1.

restauralas termeszetes anyagokkal restauratorart restauratormuhely (7)

Természetesen

Természetesen. A világ fejlődése megállíthatatlan, újabb és újabb tudományos felfedezések születnek és jobbnál jobb technikai újdonságok látnak napvilágot, segítve ezzel a kutatókat, tágítva a szakemberek lehetőségeit és lenyűgözve azokat, akik csak úgy, érdeklődnek… Az életnek nagyjából minden területére igaz ez, beleértve a festmények restaurálását is. Az elmúlt évtizedek új anyagokat, új eljárásokat, új vizsgálati módszereket, új gondolatokat hoztak, legyen szó akár festmények feltárásáról, konzerválásáról vagy a kiegészítések, helyreállítások kérdésének kezeléséről, fototechnikai vagy éppen műszeres festmény vizsgálati, különféle analitikai eljárásokról.

Amik kissé lassabban “fejlődnek”, azok maguk a restaurálás alá vonható tárgyak. Hogyan kell ezt érteni? A kortárs és a közelmúlt művészeti produktumai lényegesen ritkábban szorulnak restaurátori segítségre. Természetesen előfordul ilyen és nem csak a baleset jelleggel történő különféle mechanikai sérülések jelennek meg, de a széles spektrumon mozgó, nem feltétlenül funkcionális szempontokat figyelembe vevő anyaghasználat is okoz gondokat. A térben és időben létező művészeti alkotások, melyek restaurátori szempontból “képbe kerülhetnek” viszont legnagyobb részt még klasszikus technikákkal és anyagokból készültek: olajfesték, temperák, fa, vászon, enyv és kréta, mész és homok. Nem csoda, hiszen ezeknek az anyagoknak tartósságát – megfelelő használat mellett – évszázadok igazolják, magyarázni sem kell. miért nem cserélik le rögtön (és tartósan) a művészek.

restauralas termeszetes anyagokkal restauratorart restauratormuhely (10)

Párhuzamosan

Természetes jelenségek ezek, a régmúlt tárgyi emlékei párhuzamosan léteznek a műanyagipar, a műgyanták, szilikonok és színezékek színpompás világával és ez így van jól. Alkalmazkodjanak a kihívásokhoz a különféle szakterületeken dolgozó restaurátorok és javítsák, állítsák helyre, amit lehet. Az ördög az utolsó szóban rejlik, de erről más alkalommal szólunk. Erről a pontról nagyon könnyű lenne olyan irányban folytatni ezt a gondolatmenetet, hogy egyfajta rosszul értelmezett öko-tudatos hozzáállással a természetes anyagok kizárólagos használata mellett érveljünk. Nagy igazságtartalma lenne, de természetesen nem fedné a valóságot.

restauralas termeszetes anyagokkal restauratorart restauratormuhely (3)

Ragaszkodás

További gondolatkörök futása helyett egy példa a valószínűleg legősibb ragasztóanyag, a csontenyv helytelen felhasználására. Kiváló anyag ragasztásra, tulajdonságai közé tartozik többek között, hogy hihetetlenül hosszú idő elteltével is “feléleszthető” ha víz éri és száz százalékig természetes. Helyes alkalmazására (a restaurálásban is) számtalan jó példát találni. Sok mindenre alkalmas, de papír és vászon – mely jelen esetben egy festmény – nagy felületen történő egymáshoz ragasztására nem. Az enyv száradás közben zsugorodott, helyenként elvált a vászontól így okozva ezt a nagyon jellegzetes látványt, kemény, ujjbegynyi hullámokba merevedett felületet. A kartonpapír, melyre kasírozták egykor a festményt és a vászon kettéválasztása körülményes, lassú folyamat volt és igencsak aprólékos munkát igényelt…

Az igazságot tehát ismét a “miért” és a “hogyan” kérdései körül kell keresni, hiszen látható, hogy még egy egyszerű, több ezer éve ismert tulajdonságú ragasztóanyaggal is lehet tetemes károkat okozni. Modernebb és bonyolultabb anyagok restaurálásban történő, hozzá nem értő és indokolatlan használatával persze még több és nagyobb kár érhető el, ezért fontos és pótolhatatlan viszont a megfelelő anyagismeret elsajátítása. Nem szabad kihagyni a számításból a legegyszerűbb lehetőségeket sem…

restauralas termeszetes anyagokkal restauratorart restauratormuhely (8)


Tisztább a tisztánál avagy festmények tisztítása – hol a határ ?

festmenyek letisztítasa elsotetult kepek feltarasa restauratorart muhely (1)

A festmények tisztítása egyik olyan területe a festmények restaurálásának, ahol nincs “mellébeszélés”. Visszafordíthatatlan folyamatról van szó, mely a legnagyobb körültekintést követeli meg a restaurátortól. Az esztétikai helyreállítással, retussal szemben – mely ideális esetben, etikus esetben bármikor, a festmény sérülése nélkül eltávolítható a felületről és igazából ha rossz is, a jó ízlésen és az elkövető hírnevén kívül nemigen rombol semmit (etikus és ideális eseten itt elsősorban az alkalmazott anyagokat értjük de erről majd később) – a retussal szemben a tisztítás, feltárás végleges, irreverzibilis folyamat.

Ezzel együtt nem kell/ nem kellene tőle tartani. Nagyon sok helyen találkozik a restaurátor azzal a nézettel, hogy egyes festmények sárgás tónusa ún. antik hatást kölcsönöz a képnek és értéket tulajdonítanak neki – tévesen. Tagadhatatlan, hogy van némi melankolikus hangulata a sárgás, öreg lakkrétegnek, de semmi több. Valóban előfordul olyan eset is, hogy annyira jó állapotú a festmény, hogy az enyhén sárgult lakkrétegen kívül nem lenne vele teendő. Ilyenkor az is megoldás lehet, hogy amíg nem zavaró az enyhén megváltozott színtónus, nem avatkozik közbe a restaurátor. A legtöbb esetben viszont feltehető a kérdés – miért nem olyannak szeretnénk látni a festményt mint ahogyan alkotója elképzelte és megfestette?

festmenyek letisztítasa elsotetult kepek feltarasa restauratorart muhely (3)

Sárga ruha helyett fehér női váll rejtőzik a vastag sárga lakk alatt

Ha már festmény tisztítás, a másik gyakran hallott vélemény, kívánság, elképzelés: “csak egy kicsit”. Mint mindennek, ennek a mondatnak is többféle értelmezése lehetséges. A festmény restaurátor szempontjából olyan esetben vállalható (de akkor sem így nevezi) amikor például olyan mértékig hiányos az eredeti festés, hogy ennek okán vagy más indokból egy későbbi kor rétege kerül megtartásra; esetleg valamilyen csoda folytán az eredeti lakkréteg elválasztható a később rárakódott rétegektől stb. Köznapi értelemben ha komolyan kellene venni, gyakran szembesülnénk az alábbi jelenséggel:

festmenyek letisztítasa elsotetult kepek feltarasa restauratorart muhely (5)

Ezen a darabka képsarkon nagyon jól megfigyelhető, hogy a sárgult lakk eltávolítása csak az első fázisa a festmény tisztítása során történő lépéseknek. Itt természetesen szó sincs átfestésekről, retusokról vagy a festékre felhordott egyéb matériákról, itt egyszerűen annyi történt, hogy egy már nem teljesen tiszta festmény került lelakkozásra… Ilyen esetben bizony kár lenne megelégedni a lakkréteg óvatos eltávolításával, hiszen ez még messze nem az a színvilág, ahogyan a művész feltette a vászonra a felhőket.

festmenyek letisztítasa elsotetult kepek feltarasa restauratorart muhely (6)

Az apró vonások alkotta vibrálás eltűnt az elsötétedett lakk alatt

Ha egészen közelről nézzük, egy ilyen felvételen laikusként is meg lehet állapítani, hogy melyik a később felhordott festékréteg. Az eredeti festék öregedési repedéseit elfedi a későbbi réteg – itt nem volt kérdés, hogy érdemes feltárni az alsóbb rétegig.

festmenyek letisztítasa elsotetult kepek feltarasa restauratorart muhely (7)

Valóban nagy felelősség annak megállapítása, hogy meddig, milyen mélységig kell, lehet, érdemes feltárni egy festményt. Mégis érdemes félretenni a túlzott óvatoskodást, ellenkező esetben könnyen lemaradhatunk valami fontosról – például arról, hogyan néz ki valójában a birtokunkban lévő festmény…

festmenyek letisztítasa elsotetult kepek feltarasa restauratorart muhely (4)