Általános érdeklődés és várakozás övezte a Balassagyarmati Szentháromság templom egyik oltárképének, a Szent Anna harmadmagával című festményének restaurálását  Az oltárkép, noha csak mellékoltár festménye – a Szentháromságot ábrázoló főoltárkép mellett- kiemelten fontos festmény a templom számára, mert ismert tény, hogy Szent Anna a templomot építtető Balassa Pál édesanyjának tiszteletére szerepel a képen.

 

maulbertsch oltarkep restauralas barokk festeszet magyarorszagon

Az oltárkép egyik angyala

 

 Magát a festményt művészettörténészek Franz Anton Maulbertschnek tulajdonítják, ez pedig országos szinten is a legrangosabb templomi műtárgyak közé emeli. A festmény teljesen elsötétedett állapotban érkezett hozzánk, inkább csak sejteni lehetett, hogy a vastag, sárga lakk és a korábbi korok javításai alatt Szent Anna, Szűz Mária és Joachim mellett angyalok és a Szentlelket ábrázoló fehér galamb is szerepelnek. A lakk és a régen, javító szándékkal felvitt festés alatt az eredeti barokk festmény nagyon rossz állapotú, a festék kopott és hiányos volt. A töredékekből azonban hosszú munkával újra felépíthető volt az eredeti látvány, ezért a teljes helyreállítás mellett döntöttünk.

maulbertsch oltarkep restauralas barokk festeszet magyarorszagon

Restaurálás előtt

maulbertsch oltarkep restauralas barokk festeszet magyarorszagon

Restaurált festmény

Nem volt bizonytalansági tényező, az egyenletesen kopott festékréteg morzsái kirajzolták, amit eredetileg lehetett látni. Az oltárkép visszakaphatta teljes esztétikai értékét, az eredeti megjelenését és ez a templomban betöltött szerepe miatt is különösen fontos eredmény. Ez, karöltve azzal a felfedezéssel, hogy az eddig ismeretlen festőnek tulajdonított olajkép szerzőjeként az egyik legjelentősebb és leghíresebb osztrák barokk festőt, a Magyarországon is alkotó Maulbertschet nevezték meg, jelentős eseménnyé tette Balassagyarmaton az oltárkép helyreállítását, sőt, mondhatjuk: kétféle értelemben is vett megújulását. A restaurálás Velekei Mária, Gyöpös Miklós és Gyöpös Viktória munkája.

 

Arról, hogy a festmény elkészülte miért különleges esemény restaurátori és művészettörténészi szempontból egyaránt, bővebben ITT OLVASHAT