Ötszázötven év

A magyarországi középkori művészet emlékei értékes és ritka örökséget képviselnek. Gyönyörű példája a siklósi vár várkápolnájában található Szent Lászlót és Szent Lénárdot ábrázoló falfestmény, mely nem csak ritkaságának köszönheti értékes voltát, hanem magas kvalitásának is.

A kápolna két, falba süllyesztett nagyméretű fülke falaira festett képkompozíciónak ad otthont; a Szent Jóbot és szenteket ábrázoló falfestményről és restaurálásának körülményeiről ITT OLVASHAT.

A ritkaságszámba menő, gótikus, a Garai család idejében készült falképeket 1956-ban fedezték fel. A feltárást követően -miután “szabad levegőre került” a középkori réteg- azonban a falban jelen lévő nedvesség és az így megjelenő sókiválások  folyamatosan rongálták a festmények felületét. Késlekedni nem lehetett, így 1961-ben bravúros, ma is korszerűnek nevezhető és leleményes megoldással Illés János és B. Szentesi Róza vezetésével valóságos “mentőakciót” hajtottak végre a restaurátorok. A falfestményeket leválasztották a falról és merev tartószerkezetre ültették át, megszüntetve így a folyamatos nedvesség utánpótlást és az általa okozott állapotromlást.

kozepkori falkep siklos kulturalis orokseg restauratorart restauralas helyreallitas konzervalas (21)

A várkápolna szentélye a felújítás előtt

 

Gótikát felváltó reneszánsz- egy képen?

Mielőtt azonban sor került volna a fenti munkákra, egy korábbi, érdekes felfedezésnek is utána kellet járniuk. Az északi kápolnafalon lévő fülke (melynek képmezőjén Szent László és Szent Lénárd alakja áll, mennyezetén Agnus Dei ábrázolás, keleti oldalfalán Imago Pietatis látható) valójában két kor: a gótika és a reneszánsz emlékét egyszerre testesíti meg, méghozzá két rétegben. A középkorban készült Szent László-Szent Lénárd figurákat nem sokkal később, a korai reneszánsz idején átfestették. Ugyanazok a szentek szerepeltek az ábrázoláson, csak itt László állt a bal, Lénárd a jobb oldalon; természetesen a korra jellemző stílusjegyekkel, díszes mustra-hátérrel, ornamentális kerettel; ahol a reneszánsz festékréteg megsérült, elő-előbukkant az alsó festmény. 1961-ben a reneszánsz falképet leválasztották a középkori kép felületéről és szintén külön hordozóra illesztették, így jelenleg mind a két festmény egyszerre látható, egymás mellett vannak kiállítva a vár kápolnájában. A kora reneszánsz festmény 2005-ben került újból restaurálásra, Gyöpös Viktória és Szegő Attila diplomamunkájaként.

kozepkori falkep siklos kulturalis orokseg restauratorart restauralas helyreallitas konzervalas (20)

A gótikus és a reneszánsz réteg egymás mellett

Restauráció

A siklósi várat 2010-ben történő teljes körűen felújították; ennek a hatalmas munkának képezte részét, hogy a gótikus falképek időközben újra szükségessé váló javításait elvégezzük. A hatvanas években végzett tökéletes restaurátori munka ellenére,- mint előbb-utóbb minden festménynél- időszerűvé vált a “karbantartás”, az időközben óhatatlanul bekövetkező kisebb-nagyobb sérülések kijavítása, a bepiszkolódott felület megtisztítása, az esetenként elváltozott retusok és kiegészítések újra készítése. Ötven év alatt a várkápolna párás levegője olyan mértékű elváltozásokat okozott a falképeken, hogy állapotuk ismét veszélybe került- szükség lett a restaurált festmény újbóli restaurálására.

kozepkori falkep siklos kulturalis orokseg restauratorart restauralas helyreallitas konzervalas (5)

Restaurálás előtt

kozepkori falkep siklos kulturalis orokseg restauratorart restauralas helyreallitas konzervalas (7)

Restaurált festmény

A Szent László kép letisztítása és konzerválása után a helyreállítás olyan módon történt, hogy az alkalmazott retusok csak támpontot adjanak a szemnek, segítséget nyújtsanak az egykori látvány felidézéséhez, de nagyobb területű hiányokat ne pótoljanak- mint ez általános gyakorlat az ennyire régi és ennyire töredékes festményeknél a restaurátor etika szerint. A festékrétegek felépítését célzó vizsgálatok -melyeket Galambos Éva Phd. restaurátor végzett- eredményei is alátámasztották, hogy eredendően élénk színekkel, aranyozással díszített volt mindkét várkápolnabeli fülkekép; és bár a kék szín gyakorlatilag eltűnt mára, a cinóbervörös megbarnult, az aranyozás lekopott, nem nehéz elképzelni a régi színgazdagságot.  A képzelet segítésére rekonstrukciós festményt készítettünk az egykori látványról, mely a várkápolnában került kiállításra a falképfülke mellett. A Siklósi várkápolna két középkori falképfülkéjének restaurátora: Gyöpös Viktória

A restaurált Szent László és Szent Lénárd festmény