Vannak olyan esetek és festmények,

..amikor fel sem merül kérdés sem a szakemberek,sem a műkedvelők számára, miért pont teljes rekonstrukció alkalmazásával lett megoldva az esztétikai helyreállítás a sérült területeken.

Teljes rekonstrukció alatt itt -festmény restaurátori szempontból- azt a megoldást értjük,  amikor egy festmény hiányzó részeit, részleteit, melyek általában “nagyobb” méretűek az egész képhez viszonyítva, úgy állítják helyre, hogy az a lehető legpontosabban illeszkedjen az eredeti területekhez és gyakorlatilag újra alkossa azt. Minden szempontból egyező lesz az eredetivel, ezért a műkedvelők számára nem megállapítható, hol végződik a műtárgy és hol kezdődik a kiegészítés. Ez minden esetben nagy felelősséggel jár, hiszen semmilyen mérvű önkényességet nem enged meg, ugyanakkor visszaadja a tökéletes illúziót és szabad teret ad a műélvezetnek és a gondolatoknak. A tökéletes rekonstrukció hozzájárulhat egy festmény értelmezéséhez, értelméhez, megértéséhez.

 

szépművészeti múzeum holland fatáblakép restaurálása velekei mária restaurátor

Munka közben – a fatábla kiegészítése

 

 

A fentiek ismeretében érthető, hogy a “rekonstrukció vagy nem rekonstrukció” témaköre mindig számtalan gondolatot és kérdést generál egy műtárgy, műalkotás körül. Megszámlálhatatlanul sok szempont figyelembevételével sem sikerül mindig eldönteni, melyik megoldás lenne a legetikusabb, legesztétikusabb, egyben kivitelezhető- és ezek a megoldási lehetőségek sokszor nincsenek fedésben. Ugyanakkor több megoldás is lehet megfelelő, csak a döntés nehéz…

 

szépművészeti múzeum holland fatáblakép restaurálása velekei mária restaurátor

Munka közben- az aranyozott keret tisztítása

 

 

Nem volt kérdéses terület

Mégis, előfordulnak olyan esetek is, amikor szerencsére nem okoz problémát a kiegészítés mikéntje. Salomon von Ruysdael  “Folyóparti táj fákkal, őrtoronnyal és komppal” c. festménye (a budapesti Szépművészeti Múzeum Régi Képtárának gyűjteményi darabja ltsz.8246) jellemző példa erre. mint a felvételeken látszik, a viszonylagosan jó állapotban lévő festmény jobb felső sarkát egy nagy méretű fa-pótlás uralja. A fatábla kiegészítése általában nem csak esztétikai, de statikai szempontból is fontos, kérdésként tehát csak az marad(hatott volna), milyen mértékű-típusú retust alkalmazzunk az eredeti látvány hiteles visszaadására.

 

A festmény kompozíciós szempontból lényegtelen területen sérült, nincsenek hiányzó alakok, értelmezetlenül maradt töredékek, ilyen esetben nem okozhat problémát a hiányzó terület rekonstruálása. Az pedig egyértelmű, hogy a festmény légies, áttetsző, mégis virtuóz  festői modora nem tűr meg semmilyen megkülönböztető jellegű kiegészítést- egész egyszerűen csúnya lenne. Az eredmény – a sárgult, régi lakkréteg eltávolítása és a rá következő munkafázisok, majd a hiányok és a kiegészítés retusálása után- a lenti képeken látható. A restaurálás Velekei Mária munkája.

 

szépművészeti múzeum holland fatáblakép restaurálása velekei mária restaurátor

Restaurált festmény

 

szépművészeti múzeum holland fatáblakép restaurálása velekei mária restaurátor

Restaurált festmény keretébe visszahelyezve