Az olasz művészetet és azon belül is a 18. század első felének velencei művészeit méltán és megérdemelten szokás méltatni. Ezerféle oldalról körüljárható az a lenyűgöző világ és látásmód, ahogyan gondolkoztak, alkottak a kor festői, szobrászai.

Ezer kilométer és mintegy háromszáz év választja el a mai múzeumlátogatót, művészetkedvelőt a híres és ismert – vagy kevéssé ismert, de épp ezért még izgalmasabb – festőművészektől, mégsem nézheti senki pártatlanul és elfogulatlanul festményeiket. Ezernyi fontos információt, adatot, tényt gyűjtöttek össze róluk, több ezernyi gondolat, tanulmány és vélemény formálódott róluk és műveikről.

A budapesti Szépművészeti Múzeum gyűjteményében is szép számmal szerepelnek az olasz művészet velencei mestereinek alkotásai. Közülük itt csak egyetlen terem egyetlen falának három festményét emeljük ki – most merőben szubjektív szempontok alapján, a kínálkozó ezernyi megközelítési lehetőség, lehetséges elemzési szempont helyett.

Sebastiano Ricci és Giovannio Antonio Pellegrini három olajfestménye hosszú évekig szinte egymás mellé volt kihelyezve a kiállítóterem falán – ezt az utolsó pillanatot örökítjük meg egy gondolat erejéig. Restaurátor, festmény restaurátor számára minden egyes festmény, melyen dolgozott valaha, emlékezetes marad hosszú évek múltán is, hiszen hónapokig a lehető legközelebbről tanulmányozta a műveket. Ilyen szemmel tekinthetünk az említett két velencei művész három festményére is: Sebastiano Ricci – “Mózes megvédi Jetró lányait” (ltsz.:57.10) és a “Betsabe a fürdőben” (ltsz.:579) mellett Antonio Pellegrini – “Krisztus meggyógyítja a bénát” (ltsz.:654) az állandó kiállítás részeiként, egymás mellett képviselt számunkra a restaurátor szakma szempontjából nézve is emléket. Az olajfestmények restaurálása Velekei Mária és Gyöpös Miklós munkája.

 

Giovannio Antonio Pellegrini: Krisztus megygyógyítja a bénát – restaurált festmény

 

Sebastiano Ricci: Betsabe a fürdőben – restaurált festmény

 

Sebastiano Ricci: Mózes megvédi Jetró lányait – restaurált festmény

restaurálás, festmény restaurálás, restaurátor, olajfestmény restaurálása, restauratorart, restaurator art, fetsmények javítása