Múzeumi műkincs

A Szépművészeti Múzeum Régi Képtárbeli gyűjteményének jelentős és értékes darabja ez a XV. század végéről származó észak-olasz, nyárfatáblára készült festmény, mely Krisztust ábrázolja kereszten, jobbján Máriával, balján Jánossal. Művészettörténeti kutatások a festmény alkotójaként Stefano Scotto -t,  az olasz kora reneszánsz egyik mesterét említik, aki a XV. század végén alkotott Lombardiában. A festményt 2002- ben restauráltuk a Szépművészeti Múzeum Baráti Köre közhasznú alapítvány által létrehozott restaurálási program keretén belül.

 

Középkor vagy reneszánsz?

Az ábrázolás jellegzetes quattrocento jegyei, a késő gótikát lassan felváltó kora reneszánsz jellemzői – a kevésbé légies, inkább szobrászi megformálása a színpompás drapériáknak, aranyozott glóriák, melyek már térbeliséget érzékeltetnek, plasztikus megfogalmazása a részletgazdag alakoknak- mellett olyan rejtélyt is tartogatott, melynek felderítése  és megválaszolása restaurátori feladat volt. A festmény a restaurátori munka megkezdése előtt különös képet mutatott: bal kéz felől az ég sötétkék színe éles ellentétet mutatott a jobb oldal világos kékjével; bal oldalon nyomai maradtak annak, hogy valaha angyalok támaszkodhattak a keresztfa felső részére, a jobb félen ennek nyoma sincs. A festett felületet még a nyolcvanas évek elején részlegesen feltárták- ezért jelenik meg a kétféle kék szín, a munka azonban félbemaradt, feljegyzések és fényképfelvételek nem maradtak fenn, a rejtély pedig továbbra is megoldatlan volt….

kora reneszánsz kálvária fatáblakép restaurálása festményrestaurálás festő restaurátor

Restaurálás előtt- a festmény bal oldala

kora reneszánsz olasz északolasz festészet magyarországon

Restaurálás előtt- a festmény jobb oldala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melyik változat lehetett az eredeti?

Első látásra sosem szabad döntést hozni. Az időközben rohamosan fejlődő vizsgálati és kutatási módszerek (analitika, rétegvizsgálatok, lumineszcens és infravörös fénnyel történő vizsgálatok) – melyek itt arra irányultak, hogy összevessék a kék színek felépítését a festmény többi pigmentjének korával és felépítésével-, azonban igazolták feltevéseinket. A sötétkék szín a festmény sajátja, a középkorban általánosan alkalmazott (ma már ritkaságnak számító) azurit pigment alkotja. Alkalmazták még a természetes, féldrágakőből előállított ultramarint is, mely abban a korban a legdrágább festékanyagok közé tartozott; manapság, a szintetikus pigmentek korában elképzelhetetlen, valaha mekkora értéket képviseltek pusztán önmagukban is a felhasznált anyagok. A világos kék szín aláfestő rétegként szolgált csupán, hogy minél mélyebb tónusú kék színt lessen elérni az égbolton.

 

restauratorart fatabla restauralas kozepkori tablakep festo restaurator krisztus a kereszten (5)

Restaurálás előtt- melyik kék szín az eredeti?

olasz festészet reneszánsz olaszország lombardia festészete

Restaurálás közben- a lakkréteg letisztítva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hová tűntek az angyalok?

A keresztfa tetején könyöklő, monokróm módon megfestett angyalok részben eltűntek, amikor a kék hátteret túlzott mértékben tárták fel korábbi beavatkozások alkalmával.. Maradtak azonban nyomok és jelek, melyek bebizonyították, hogy Krisztus balján is ott őrködtek valaha, így alkotva teljes kompozíciós egységet a két oldalon. A következő kérdés az volt, milyen mértékig szabad, kell helyreállítani a festményt. Ez mindig nehéz döntés és nagy felelősséget jelent minden résztvevő fél számára. A szakemberek -restaurátorok és művészettörténészek- végül a teljes rekonstrukció mellett döntöttek, hiszen nem volt kétséges, mi szerepelhetett a hiányzó területeken; a kép eredeti állapotát ilyen módon pedig a lehető legpontosabban fel lehet idézni. A restaurálás Velekei Mária munkája.

 

 

 

restauratorart fatabla restauralas kozepkori tablakep festo restaurator krisztus a kereszten (1)

Restaurált festmény- az angyalok ismét teljes létszámban