Wilhelm Leibl Szinyei Merse Pált ábrázoló portréképe a budapesti Szépművészeti Múzeum Régi képtárának 19. századi gyűjteményét gazdagítja (Ltsz.:10.B) Ismeretes, hogy a német realizmus legismertebb festőjének alkotásai nagy hatással voltak a festményen szereplő Szinyei Merse művészetére; Leibl szinte az impresszionizmust előrevetítve kereste a színeknek és formáknak azt az összhangját, mellyel kitörhet az akadémizmus önmagába visszatérő körkörös, megoldást nem kínáló ismétlései közül és új, friss, látásmódjával a “valódiságot” közvetítheti. Az olajfestmény – az összefüggések játéka – Szinyei Merse Pál tulajdonában volt és ő adományozta a Szépművészeti Múzeumnak 1900-ban, Leibl halálának évében.

A festmény restaurálása Velekei Mária munkája.