Provinciális barokk

A 18. századi formavilágon és tematikán kései virágot bontott provinciális barokk egyházi művészetének szép darabját őrzi a jánoshalmi Szent Anna templom. Magyar vidéki plébániák, templomok kedves, rejtett kincsei a templomhajó homályában megbújó késő barokk festmények, sokszor kissé elfeledve, erősen megsötétedve, sokszor csak a plébános és az állhatatosan templomba járó hívek által számon tartva.

Janoshalmi szent anna templom nepomuki szent janos oltar restauralas restauratorart (16)

Nepomuki Szent János restaurálás előtt

 

Szigorúan művészet történészi és műkritikusi szempontokat figyelembe véve természetesen ezek a festmények általában ritkán érik el a barokk festészet nevesebb mestereinek színvonalát. Ez persze nem kell szempont legyen, ha valaki pusztán kíváncsiságból, műélvezeti szándékkal keresi – kutatja az egyházi művészetet. Festészeti, festészettechnikai szempontból pedig – ez egyben a restaurátor szempontja is – egészen különleges képeket is találni, amikor a festészet tökéletesen elsajátított “mesterség” jellege nem kerül pontosan fedésbe azzal a megnevezhetetlen tényezővel, melyet lehet tehetségnek, ihletnek, vagy a meghatározhatatlan “művészet” fogalmának is hívni. Festmény restaurátor – vagy festő restaurátor – számára talán néha több érdekességet tartogat egy-egy ilyen festmény, mint híresebb, de legalább is ismertebb társai; az esetlegesség, esetenként esetlenség bája sok festett alakot ruház fel eltéveszthetetlen egyediséggel. Érdekességük, hogy az anyaghasználat, a technikai tudás terén ezek a régi, névtelenné vált vagy sosem is ismert mesterek általában tökéleteset alkottak – szerencsére, hiszen így maradhattak meg nekünk a festmények olyan állapotban, hogy ma is élvezhetőek.

Maga a jánoshalmi templom hosszú és eseménydús múlttal büszkélkedhet, gondos krónikások által írásba foglalt története és az egyházközség eseményei mellett pontos leírást találhatunk a templom belső díszítéséről, festményeiről, szobrairól és egyéb javairól. Az oltárképei közül a főoltárkép Szent Annát ábrázolja, míg a mellékoltárok a keresztre feszített Krisztus illetve Nepomuki Szent János alakját jelenítik meg.

Szent János megtisztulása

Néhány évvel ezelőtt a két mellékoltár restaurátor segítségére szorult, így került restaurálás alá a Krisztust és  Nepomuki Szent Jánost ábrázoló festmény. A sötét lakk letisztítása után sok helyen átfestés bukkant elő: korábbi restaurálás alkalmával át- meg át lettek festve az angyalok ruhái. Szerencsére tökéletesen el lehetett távolítani a ráfestéseket, alatta pedig ép volt az eredeti szín. A festmény, különösen Szent János alakja figyelemre méltó művészi értéket képvisel, ilyen módon pedig, hogy eredeti színét, élénkségét visszanyerte, valódi dísze lett a templomnak. Az oltárkép restaurálása így tett hozzá a templom egészéhez még egy kicsit.. A restaurálás Gyöpös Viktória munkája

(Kincset lelni bizony sok helyen lehet, közhelyes, hogy tudni kell, merre is keressük. Például kisvárosok, falvak, községek templomaiban..)

Felvételek a restaurálás folyamatáról és néhány makro felvétel: a szépség az apró részletekben (is) lakik