Keresztelő Szent János templom restaurálása (Jánosháza, Vas megye, Celldömölki járás…)

A Jánosházára érkező látogató könnyűszerrel találja meg a kis domb tetejére épült Keresztelő Szent János Plébániatemplomot. Egytornyú, első látásra barokk (de másodikra inkább annak klasszicizáló, késői változata) nem is egészen kicsi épület, szokásosan elegáns, sárga színben. Tetején gólya.

Természetesen a látogatót a templombelső érdekli igazán, mert tudhat róla – mindenhol körülbelül ugyanez olvasható -, hogy az 1734- ben épült templom belülről nem teljesen felel meg korának, belső festése későbbi, sőt 20. századi. Nem meglepő tény ez a magyarországi templomok körében, valahol sajnálja az ember, hogy az eredeti késő barokk falfestésnek már híre-nyoma sincs, valahol pedig – érdekes ellentét – épp, hogy arra utal, hogy bármi is történt a történelemben, a megyében, a faluban, a templom áll és mindig volt és van plébános és van olyan közössége a hívőknek, akik gondját viselik az épületnek.

.

.

.

.

A templom restaurálása nem mindig azt jelenti, ami kézenfekvő volna

A templom jelenlegi festményei 1931-32-ben készültek és nem csak a dátum, de a művész neve is pontosan ismert: Steffek Albin festőművész, templomfestő nevéhez köthető a templombelső kifestése. (Újabb kuriózum, mert a pontos adatok ténye bizony nem olyan magától értetődő. Többnyire olyan emberek kellettek hozzá, akik évtizedeken, évszázadokon át lelkiismeretesen megörökítették az eseményeket, fáradságos kézírásos vagy írógépes módszerrel, és nem felejtették el. Vagy akár komolyan is vették.) Róla tudható (t.i. Steffek Albin), hogy igen termékeny festő lévén, több, mint negyven templom kifestése köthető nevéhez és ecsetjéhez; elsősorban a két világháború között de érdekes módon utána is alkotott nem kevés secco technikájú templomi falképet, egészen 1967-ben bekövetkezett haláláig. Valódi 20. századi mesterről beszélhetünk tehát, egy késő barokk-klasszicizáló falusi templomban. A templom korábbi festett rétegei feltárhatatlanok, kideríthetetlenek voltak a restaurálás során, így joggal nevezhetjük Steffek Albin munkájának megőrzését az egyetlen alternatívának a templom helyreállítása, felújítása során.

A templom restaurálása, felújítása, helyreállítása, tatarozása kérdéskör már évekkel ezelőtt felmerült Jánosházán és kitartó munkával, óriási lendülettel és a cél elérésébe vetett töretlen hittel Bodorkós Imre plébános volt a megálmodója és megszervezője a Keresztelő Szent János Plébániatemplom restaurálásának.

A megközelítőleg 900 m2 festett falfelület restaurálása Szűcs Gergely vezető restaurátor irányításával, alig fél év alatt készült el. Munkatársak voltak Hutóczki Vivien, Kóródi Katalin, Márk Zsófia, Gedeon Péter és a Restauratorart Gyöpös – Velekei – Gyöpös Restaurátorműhely. Az óriási munkára 2018 December 22-én tette fel a koronát a templom ünnepélyes újraszentelése. (Az eseményről több fotót és részletes beszámolót ITT lehet találni).

A templom restaurálása sem méretei miatt, sem a szakmai szempontból is problémás feladat miatt nem volt könnyű munka. Noha kis domb tetején épült a templom, a talajvíz rejtélyes, állandó jelenléte megtette a maga pusztító hatását. Az agyagos talaj folyamatos apró mozgása, zsugorodása és tágulása az épület szerkezetén, a vakolt felületeken is meglátszott, rengeteg kisebb nagyobb repedés formájában.

Nézőpontok kérdése

A fotókon megjelenő látvány persze nem Steffek Albin munkája. Illetve részben az, pontosabban az alapjai. 1932 óta ugyanis elég idő telt el ahhoz, hogy az idő vasfogainak nyomát egyszer vagy többször orvosolni próbálják. Honnan látható mindez? Az alábbi képeket figyelmesen nézve bárki számára feltűnhet a különbség: Steffek Albin, ha nem is számított felkapott, Európát végigturnézó mesternek, a kizárólag festéssel töltött élete elképesztő rutinnal, mondhatni szakmai profizmussal ruházta fel.

Az első két kép az eredeti, harmincas évekbeli festés, a harmadik egy későbbi, javított, pontosabban újrafestett felület; a különbség különösebb szakértelem vagy nehézség nélkül megállapítható.

(Itt érdemes megállni annál a ténynél is, hogy a történelem és vele együtt a művészettörténet nem olyan fekete-fehér, mint ahogyan a könyvekben nyomtatják. Steffek, aki 1967-ben halt meg – Kandinszkij ekkor már rég halott és Marcel Duchamp is követi egy év múlva, Andy Warhol már megnyitotta a Factory-t, Picasso pedig élete utolsó nagy kiállítására készült az avignoni Palais des Papesban – gyakorlatilag tökéletes (nagyon)késő barokk hangnemben festette meg ezeket az ornamentális elemeket. Ő pedig édesapjától, Steffek Miklóstól tanult és vitte tovább tudását, aki a 19. század kitartó és kevésbé merész polgári ízlésvilágában gyökerező, folyamatosan jelen lévő, klasszicizmusba ágyazott későbarokk motívumkincsekből dolgozott. Vagy ez már a neobarokk eklektikus felhangú elkésett szárnypróbálgatása?)

.

.

.

.

 

Téglából és homokból is építünk

Egy templom restaurálása olyan szempontból is bonyolult és összetett feladat, hogy akarva-akaratlan építészi szemszögből is szemügyre kell venni a helyszínt, hiszen a műalkotás hordozófelülete valóban egy egész épület, annak minden problémájával, adottságával egyetemben. Itt sem történt másként, a vakolt felületek alatt néhol a falazat gyengeségeit is orvosolni kellett, a finom vakolattal történt javítások előtt sokszor egész téglákat kellett be/visszaillesztenünk a helyére.

Szent László, Szent István, Szent Imre, Szent Erzsébet, Szent Margit és…

A restaurátor szakma sokrétűségét, sokszínűségét mutatja, hogy a konkrét festészeti feladatok megoldása ugyan olyan fontos részét képezi a munkának, mint a különféle vizsgálatok elvégzése, a konzerválási folyamatok vagy a tökéletes dokumentálás. Megkerülni lehet, de nem érdemes, mert a műtárgy (itt egy egész templom) összképe múlhat rajta; itt az Árpád házi szentek sorában két egész alakos portrékép hiánya törte meg a boltszakaszok egységét. A mi feladatunk megállapodás szerint Mindszenty József bíboros hercegprímás és Brenner János vértanú egész alakos portréjának megfestése volt a hiányzó képek helyére:

Az elkészült munka, a restaurált templom álljon itt most néhány fotón: